CoSystem

Strategické řízení
Účelem spolupráce je vytvořit proces pro řízení, zpracování a
aktualizaci strategie společnosti - oblast zákaznická, interní
procesy, finanční a lidské zdroje s možností využití metody Balanced
Scorecard (BSC).     více...
Procesní a controllingové poradenství
Účelem spolupráce je vytvořit hrubý nebo detailní model společnosti
ve formě procesní mapy využitelný pro optimalizaci nákladů
a zefektivnění řízení společnosti, přípravu pro procesní
kalkulace (Activity Based Costing) a pod.     více...
Informační technologie
Účelem spolupráce v oblasti informační technologie je podpořit efektivní
inovaci základního a manažerského informačního systému na základě
jednoznačného zadání vycházejícího ze strategických cílů společnosti
popř. vytvořit účinný manažerský informační systém v MS Office.     více...