CoSystem

Vytvoření trvalé konkurenční výhody
zpracováním a realizací firemní strategie
podporou řízení - software využívající metody Balanced Scorecard (BSC).
Zlepšení řízení a orientace na cíl
Navržením a realizací controllingového systému společností.
Snížení cen vstupů
Zlepšením dodavatelských vztahů implementací procesu strategického nákupu,
podporou řízení - software pro modelování, plánování a řízení nákupu.