CoSystem

Informační technologie
Účelem spolupráce v oblasti informační technologie je podpořit efektivní
inovaci základního a manažerského informačního systému na základě
jednoznačného zadání vycházejícího ze strategických cílů společnosti
popř. vytvořit účinný manažerský systém v MS Office.       zpět