CoSystem

Strategické řízení
Účelem spolupráce je vytvořit proces pro řízení, zpracování a
aktualizaci strategie společnosti - oblast zákaznická, interní
procesy, finanční a lidské zdroje s možností využití metody Balanced
Scorecard (BSC).       zpět